ไก่ป่าและฟานอาใสอยู่ในดงสีทวนและป่าแถบเชบั้งนวนปะจุบันนี้ปะชาชนเรายังล่าอยู่

นอกจากกานหาสัดป่าแล้วบ้านเรายังหากีนในห้วยในนาชืงคนในแถบนี้มักใส่เบ็ดหลาย

แม่ป้าติกสะดุ้งหนองในนาเหนว่าได้แต่ปาชีว

บางคนก่ใส่เหยื่อแตกต่างกันไปส่วนหลายจะใช้แต่ขี้กะเดือนมีส่วนน้อยที่หาเหยื่อที่ขายในตะหลาด

ยังมีหลายที่ขายในตะหลาดแต่ตอนข้อยยังน้อยมักไปเลี้ยงควายแล้วไปใส่เบ็ดเลีย

แต่ปะชาชนในแถบอ้อมเมืองมักจะไปหาในเชนวน

โฆษณา